Si algun autor no vol que alguna, o totes, les seues partitures estiguen en aquest arxiu, agrairia ens ho comunicara al següent correu electrònic i, de manera immediata, procedirem a la seua eliminació: vicentnacher@hotmail.es

Agrairia em comunicareu qualsevol error o anomalia que poguéreu localitzar a alguna partitura per així corregir-la.

RUMBES
Títol Mida Arxiu Títol Mida Arxiu Títol Mida Arxiu Títol Mida Arxiu
A bal d'a Bigarda [P. Banzo] (RB)
47 K
En Emilio Llueca [Guillermo Camarelles] (RB)
51 K
Jambrina [Guillermo Camarelles] (RB)
50 K
Rumba del topo [Tradicional] (RB)
51 K
Cerezo Rosa [Louiguy] (RB)
? K
Estercue'ls Rum [E. Gracia] (RB)
52 K
La rumba de Camilo [Camilo Ronzano] (RB)
75 K
Ventall Obert [Josep Basset] (RB)
267 K
De Perú a Torri [Guillermo Camarelles] (RB)
50 K
    Les jaboneres [Hèctor Llorca] (RB)
1 Mb