Si algun autor no vol que alguna, o totes, les seues partitures estiguen en aquest arxiu, agrairia ens ho comunicara al següent correu electrònic i, de manera immediata, procedirem a la seua eliminació: vicentnacher@hotmail.es

Agrairia em comunicareu qualsevol error o anomalia que poguéreu localitzar a alguna partitura per així corregir-la.

TÈCNICA
Títol Mida Arxiu Títol Mida Arxiu Títol Mida Arxiu Títol Mida Arxiu
Estudi 1 per a dolçaina sola [Héctor Llorca] (TC)
38 K
Estudi a 2 veus 53 [Xavier Richart] (TC)
16 K
Estudi a 2 veus 64 [Xavier Richart] (TC)
21 K
Estudi per a Colleta 4 [Xavier Richar] (TC)
87 K
Estudi 1 per a dolçaina sola [Xavier Richart] (TC)
63 K
Estudi a 2 veus 54 [Xavier Richart] (TC)
20 K
Estudi a 2 veus 65 [Xavier Richart] (TC)
15 K
Estudi per a Colleta 6 [Xavier Richar] (TC)
111 K
Estudi 2 per a dolçaina sola [Pau Puig] (TC)
102 K
Estudi a 2 veus 55 [Xavier Richart] (TC)
23 K
Estudi a 2 veus 66 [Xavier Richart] (TC)
24 K
Estudi per a Colleta 7 [Xavier Richar] (TC)
98 K
Estudi 2 per a dolçaina sola [Xavier Richart] (TC)
89 K
Estudi a 2 veus 56 [Xavier Richart] (TC)
27 K
Estudi a 2 veus 67 [Xavier Richart] (TC)
25 K
Estudi per a Colleta 8 [Xavier Richar] (TC)
79 K
Estudi 3 per a dolçaina sola [Pau Puig] (TC)
93 K
Estudi a 2 veus 57 [Xavier Richart] (TC)
19 K
Estudi a 2 veus 68 [Xavier Richart] (TC)
25 K
Estudi per a Colleta 9 [Xavier Richar] (TC)
98 K
Estudi 5 per a dolçaina sola [Pau Puig] (TC)
78 K
Estudi a 2 veus 58 [Xavier Richart] (TC)
25 K
Estudi a 2 veus 69 [Xavier Richart] (TC)
19 K
Estudi per a Colleta 9 [Xavier Richar] (TC)
28 K
Estudi a 2 veus 48 [Xavier Richart] (TC)
19 K
Estudi a 2 veus 59 [Xavier Richart] (TC)
17 K
       
Estudi a 2 veus 49 [Xavier Richart] (TC)
21 K
Estudi a 2 veus 60 [Xavier Richart] (TC)
26 K
Estudi per a Colleta 1 [Xavier Richar] (TC)
74 K
Estudi per a Colleta 11 [Xavier Richar] (TC)
90 K
Estudi a 2 veus 50 [Xavier Richart] (TC)
20 K
Estudi a 2 veus 61 [Xavier Richart] (TC)
17 K
Estudi per a Colleta 2 [Xavier Richar] (TC)
90 K
Estudi per a Colleta 12 [Xavier Richar] (TC)
99 K
Estudi a 2 veus 51 [Xavier Richart] (TC)
21 K
Estudi a 2 veus 62 [Xavier Richart] (TC)
16 K
Estudi per a Colleta 3 [Xavier Richar] (TC)
133 K
Estudi per a Colleta 16 [Xavier Richar] (TC)
194 K
Estudi a 2 veus 52 [Xavier Richart] (TC)
17 K
Estudi a 2 veus 63 [Xavier Richart] (TC)
24 K
    Estudi per a Colleta 17 [Xavier Richar] (TC)
130 K