Si algun autor no vol que alguna, o totes, les seues partitures estiguen en aquest arxiu, agrairia ens ho comunicara al següent correu electrònic i, de manera immediata, procedirem a la seua eliminació: vicentnacher@hotmail.es

Agrairia em comunicareu qualsevol error o anomalia que poguéreu localitzar a alguna partitura per així corregir-la.

XOTIS
Títol Mida Arxiu Títol Mida Arxiu Títol Mida Arxiu Títol Mida Arxiu
Chotis [V. de la Soterranya] (XT)
97 K
Xotis d'Alcúdia [Tradicional] (XT)
55 K
Xotis de la Relliscada [Tradicional] (XT)
31 K
Xotis del cullerot [-] (XT)
43 K
Xotis 2 de Tales [Tradicional] (XT)
21 K