Si algun autor no vol que alguna, o totes, les seues partitures estiguen en aquest arxiu, agrairia ens ho comunicara al següent correu electrònic i, de manera immediata, procedirem a la seua eliminació: vicentnacher@hotmail.es

Agrairia em comunicareu qualsevol error o anomalia que poguéreu localitzar a alguna partitura per així corregir-la.

CORREGUDES
Títol Mida Arxiu Títol Mida Arxiu Títol Mida Arxiu Títol Mida Arxiu
Correguda del gall de Callosa [Tradicional Callosa] (CR)
178 K
Les Carreres [-] (CR)
99 K