Si algun autor no vol que alguna, o totes, les seues partitures estiguen en aquest arxiu, agrairia ens ho comunicara al següent correu electrònic i, de manera immediata, procedirem a la seua eliminació: vicentnacher@hotmail.es

Agrairia em comunicareu qualsevol error o anomalia que poguéreu localitzar a alguna partitura per així corregir-la.

MÚSICA MEDIEVAL
Títol Mida Arxiu Títol Mida Arxiu Títol Mida Arxiu Títol Mida Arxiu
A Sant Antoni de l'Ermita [Tradicional] (MD)
61 K
Branduardi [-] (MD)
51 K
El Caballero Adolfo Barrio [Guillermo Camarelles] (MD)
96 K
Sant Roc de Beselga [Guillermo Camarelles] (MD)
97 K
Adam Ferrero d'Algemesí [Guillermo Camarelles] (MD)
51 K
Branle de Chevaux [-] (MD)
50 K
L'Antanyàs Menjafigues [Vicent Sanz i Pérez] (MD)
61 K
Stella Splendens [Anònim] (MD)
47 K
Baile de los Seises de Burgos [-] (MD)
62 K
Cantiga Quen a omagen [-] (MD)
44 K
Medraina [Naciones Celtas] (MD)
35 K
Tocs occitans [-] (MD)
85 K
Ball d'un vol [Dani Tormo] (MM)
80 K
    Sant Antoni ermità [Tradicional] (MD)
84 K
Viatge [Trullars] (MD)
46 K