Si algun autor no vol que alguna, o totes, les seues partitures estiguen en aquest arxiu, agrairia ens ho comunicara al següent correu electrònic i, de manera immediata, procedirem a la seua eliminació: vicentnacher@hotmail.es

Agrairia em comunicareu qualsevol error o anomalia que poguéreu localitzar a alguna partitura per així corregir-la.

PETENERES
Títol Mida Arxiu Títol Mida Arxiu Títol Mida Arxiu Títol Mida Arxiu
Peteneres [Xavier Richart] [PT]
? K