Si algun autor no vol que alguna, o totes, les seues partitures estiguen en aquest arxiu, agrairia ens ho comunicara al següent correu electrònic i, de manera immediata, procedirem a la seua eliminació: vicentnacher@hotmail.es

Agrairia em comunicareu qualsevol error o anomalia que poguéreu localitzar a alguna partitura per així corregir-la.

WEBS DE PARTITURES

(Ací tinc intenció de posar-vos diferents webs, de tot tipus, on hi ha tot tipus de partitures)

- Partituras Alfonso Sánchez

- Arafolk

- A ritmo de dulzaina

- Celtic Scores

- Colla l'Embolic (partitures per baixar)

- Dolçaina.es

- Dol-i-tab

- Ecos de la dulzaina

- Estudiant la dolçaina

- Honorat Gil - Dolçaina i Tabal

- Paco Bessó

- Partituras para clase

- Partitures amb arranjaments corals

- Més partitures amb arranjaments corals

- Partitures per a compartir

- Partitures per a dolçaina en tamany reduït

- Per a investigar buscant un poc de tot!

- Russafa-fa!

- Xirimiters del Carellot

- iAcorde