Si algun autor no vol que alguna, o totes, les seues partitures estiguen en aquest arxiu, agrairia ens ho comunicara al següent correu electrònic i, de manera immediata, procedirem a la seua eliminació: vicentnacher@hotmail.es

Agrairia em comunicareu qualsevol error o anomalia que poguéreu localitzar a alguna partitura per així corregir-la.

ZORTZICO
Títol Mida Arxiu Títol Mida Arxiu Títol Mida Arxiu Títol Mida Arxiu
Albert Garay [Guillermo Camarelles] (ZZ)
81 K
El Mele de Valladolid [Guillermo Camarelles] (ZZ)
74 K
En Josep Martínez Rondán [Guillermo Camarelles] (ZZ)
83 K
Ipar Haizea [Guillermo Camarelles] (ZZ)
81 K
            Xavieret [Miguel Mulet] (ZZ)
58 K