Buscar

RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2021 Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2021, de la consellera de
Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es publica la
Resolució de 6 de maig de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, que es dicta a conseqüència
de la finalització de l’estat d’alarma, una vegada autoritzada per Interlocutòria 173/2021, de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la
Comunitat Valenciana, per al període comprés entre el 9
de maig de 2021 i el 24 de maig de 2021.

Comparteix

Buscar